Vătămare corporală din culpă. Definiție, pedepse, variante agravate

Vătămare corporală din culpă. Cum este definită, care sunt variantele agravate, când se urmărește din oficiu și când la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Vătămare corporală din culpă. Definiție

Potrivit art 196 Cod penal, vătămarea corporală din culpă este încadrată ca fiind o infracțiune contra integrităţii corporale sau sănătăţii. Codul penal nu oferă o definiție exactă a acestei infracțiuni, făcând referire doar la infracțiunile de lovire sau alte violențe (art. 193 Cod penal) și la cea de vătămare corporală (art.194 Cod penal), față de care latura subiectivă, adică forma de vinovăție.

Ce înseamnă vătămare corporală din culpă

În concret, infracțiuna de vătămare corporală din culpă constă în săvârşirea, din culpă, adică fără intenție, a unei acțiuni sau inacțiuni prin care s-a cauzat unei persoane o vătămare a integrității corporale sau a sănătății pentru a cărei vindecare au fost necesare îngrijiri medicale între 1 și 90 de zile, dacă fapta a fost săvârşită de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfăşurarea unei activități ce constituie prin ea însăşi infracțiune (art. 196 alin. (1) Cod penal)

Potrivit art. 196 alin. (2) Cod penal, o a doua formă tip constă în fapta prin care s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 90 de zile sau care a produs vreuna din următoarele consecințe: o infirmitate, un prejudiciu estetic grav şi permanent, avortul, punerea în primejdie a vieții persoanei;

Tot astfel, la infracțiunea de vătămare corporală din culpă sunt prevăzute două variante agravate:

1. când vătămarea corporală din culpă, comisă în condițiile celei de-a doua forme tip, a fost săvârşită ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exerci țiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități (art. 196 alin. (2) şi (3) Cod penal);

2. când vătămarea corporală din culpă, comisă fie în condițiile vreuneia dintre formele tip, fie ale primei variante agravate a fost comisă faţă de două sau mai multe victime (art. 196 alin. (4) Cod penal).

Infracțiunea, urmărită doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate (în general)

Infracțiunea de vătămare corporală din culpă nu este urmărită din oficiu de către organele de anchetă care, chiar dacă au luat la cunoștiință de comitere și consumarea infracțiunii, nu pot demara procedurile judiciare fără ca persoana vătămată să depună plângere, decât într-o anumită situație.

În concret,  punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de existența unei plângeri prealabile a persoanei vătămate, atât pentru formele tip, cât şi pentru variantele agravate.

În situația în care persoana vătămată prin săvâșirea infracțunii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitatea de exercițiu restrânsă, dar care nu este membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișccare şi din oficiu.

Cum se pedepsește infracțiunea

Infracțiunea de vătămare corporală din culpă, în prima formă tip, este pedepsitiă cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă iar pentru vătămarea corporală din culpă, în a doua variantă tip, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Limitele de pedeapsă, în ceea ce privește prima variantă agravată, se situează între 6 luni și 3 ani de închisoare sau amenda, iar a doua variantă agravată se pedepseşte cu închisoarea de la 4 luni la 1 an şi 4 luni sau amenda (aferentă primei forme tip), de la 8 luni la 2 ani și 8 luni sau amendă (aferentă celei de-a doua forme tip), respectiv de la 8 luni la 4 ani sau amenda (aferentă primei variante agravate).


Tags: , , , , , , , ,

2 thoughts on “Vătămare corporală din culpă. Definiție, pedepse, variante agravate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *