Amenințarea: De la Cuvinte la Consecințe. Când Devin Infracțiuni

Amenințarea, așa cum este ea definită potrivit art. 206 Cod penal, reprezintă o faptă de natură penală prin care o persoană este amenințată cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa sau a altei persoane. Definitorie pentru această infracțiune este consecința de a produce o stare de temere persoanei amenințate. Având în vedere limitările psihice pe […]

Combaterea Corupției: Darea de mită în Lumina Legii

Ce reprezintă darea de mită: În panorama juridică, una dintre cele mai grave infracțiuni asociate corupției este darea de mită. Codul Penal, în Articolul 290, definește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, stabilind și consecințele acestuia în societate. Conform prevederilor legale, darea de mită reprezintă acțiunea de a promite, oferi sau da bani sau alte avantaje, în circumstanțele […]