Amenințarea: De la Cuvinte la Consecințe. Când Devin Infracțiuni

Amenințarea, așa cum este ea definită potrivit art. 206 Cod penal, reprezintă o faptă de natură penală prin care o persoană este amenințată cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa sau a altei persoane. Definitorie pentru această infracțiune este consecința de a produce o stare de temere persoanei amenințate. Având în vedere limitările psihice pe […]

Luarea de mită: Cum se săvârșește și cum este pedepsită

Luarea de mită reprezintă o faptă de natură penală, încadrată de legiuitor în categoria infracțiunilor de corupție, alături de darea de mită, traficul de influență și cumpărarea de influență. Este una dintre infracțiunile care pun în pericol valorile democrației și instituțiile Statului, periclitând, de asemenea, și încrederea în instituțiile publice. Definiție și Caracteristici Luarea de mită este fapta unui funcționar […]

Combaterea Corupției: Darea de mită în Lumina Legii

Ce reprezintă darea de mită: În panorama juridică, una dintre cele mai grave infracțiuni asociate corupției este darea de mită. Codul Penal, în Articolul 290, definește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, stabilind și consecințele acestuia în societate. Conform prevederilor legale, darea de mită reprezintă acțiunea de a promite, oferi sau da bani sau alte avantaje, în circumstanțele […]

Închisoare cu suspendare. Cât de greu se obține

Închisoare cu suspendare. Ce înseamnă, când se poate dispune, termenul de încercare, care sunt obligațiile impuse în sarcina persoanei condamnate, când se revocă și când se poate anula. Ce înseamnă închisoarea cu suspendare În termeni cât mai simpli, “închisoarea cu suspendare” reprezintă o modalitate de executare a pedepsei închisorii, aleasă de către instanța de judecată, prin intermediul căreia persoana condamnată […]

Abandon de familie: Pedepse, caz în care nu se pedepsește

Abandon de familie, infracțiune prevăzută de art. 378 C.pen, constă în fapta persoanei care, având obligația de întreținere față de cel îndreptățit la întreținere, săvârşeşte una dintre următoarele fapte: 1) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale; 2) neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege; c) neplata, cu rea-credință, timp de 3 […]

Vătămare corporală din culpă. Definiție, pedepse, variante agravate

Vătămare corporală din culpă. Cum este definită, care sunt variantele agravate, când se urmărește din oficiu și când la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Vătămare corporală din culpă. Definiție Potrivit art 196 Cod penal, vătămarea corporală din culpă este încadrată ca fiind o infracțiune contra integrităţii corporale sau sănătăţii. Codul penal nu oferă o definiție exactă a acestei infracțiuni, făcând referire […]

Sarcina probei în procesul penal. Principiul In dubio pro reo

Sarcina probei în procesul penal: Una dintre consecinţele cele mai importante ale prezumţiei de nevinovăţie este faptul că sarcina probei aparţine acuzării, iar dubiul profită acuzatului. Atât în temeiul prevederilor art 52 din Codului de Procedură Penală cât şi pe baza prevederilor art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, practica judiciară şi doctrina au pus în discuţie existenţa unor consecinţe […]

Prezumția de nevinovăție – Apariţia, formarea şi consacrarea juridică a conceptului

Prezumţia de nevinovăţie, încă de la primele semne ale conturării conceptului, cu toate implicaţiile sale şi până la consacrarea sa actuală în sistemele de drept moderne, a cunoscut o evoluţie continuă, reprezentând unul dintre principiile fundamentale ale oricărui proces penal şi totodată un mijloc de protecţie a justiţiabilului în faţa forţei coercitive a statului. Înainte de a fi expres menţionată […]