Luarea de mită: Cum se săvârșește și cum este pedepsită

Luarea de mită reprezintă o faptă de natură penală, încadrată de legiuitor în categoria infracțiunilor de corupție, alături de darea de mită, traficul de influență și cumpărarea de influență. Este una dintre infracțiunile care pun în pericol valorile democrației și instituțiile Statului, periclitând, de asemenea, și încrederea în instituțiile publice.

Definiție și Caracteristici

Luarea de mită este fapta unui funcționar public care solicită, primește sau acceptă bani, beneficii sau alte avantaje care nu îi sunt cuvenite sau acceptă promisiunea unor astfel de foloase. Acest comportament este asociat îndeplinirii, neîndeplinirii, urgentării sau întârzierii unui act ce intră în sfera atribuțiilor sale de serviciu sau legat de îndeplinirea unor acțiuni contrare acestor obligații.

Care este pedeapsa pentru luare de mită

Conform prevederilor Codului penal, cel găsit vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni este pasibil de pedeapsa cu închisoarea, ale cărei limite sunti situate între 3 și 10 ani. Acompaniată de această pedeapsă este și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a desfășura o anumită activitate, inclusiv profesia în cadrul căreia s-a comis infracțiunea.

De asemenea, valorile sau alte bunuri primite în cadrul acestei infracțiuni sunt supuse confiscării. În situația în care acestea nu mai pot fi identificate, se poate dispune confiscarea prin echivalent.

Relația dintre Dare și Luare de Mita

În sistemul penal românesc, dare de mită și luarea de mită sunt două părți ale aceleiași probleme de corupție. Darea de mită este acțiunea de a oferi sau promite beneficii, în timp ce luarea de mită implică primirea sau acceptarea acelor beneficii. Aceste două infracțiuni sunt strâns corelate, fiind interconectate într-o rețea de corupție ce aduce grave consecințe asupra funcționării corecte a instituțiilor și sistemului public.

În concret, infracțiunea reprezintă o gravă încălcare a normelor legale și morale, având consecințe serioase pentru cei implicați și pentru sistemul în ansamblul său. Acest tip de comportament este aspru sancționat, iar justiția acționează pentru a preveni și combate astfel de acțiuni corupte.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *