Închisoare cu suspendare. Cât de greu se obține

Închisoare cu suspendare. Ce înseamnă, când se poate dispune, termenul de încercare, care sunt obligațiile impuse în sarcina persoanei condamnate, când se revocă și când se poate anula.

Ce înseamnă închisoarea cu suspendare

În termeni cât mai simpli, “închisoarea cu suspendare” reprezintă o modalitate de executare a pedepsei închisorii, aleasă de către instanța de judecată, prin intermediul căreia persoana condamnată la pedeapsa închisoarii nu mai este supusă la executarea pendepsei în regim închis, sub condiția respectării unor termene și reguli stabilite de instanță.

Această modalitatea de executare, preferabilă executării efective, implică, totuși, anumite restricții, care constau în supravegherea strictă a condamnatului și impunerea în sarcina acestuia a unor anumite obligații și restricții pe durata suspendării.

Condiții pentru dispunerea Închisorii cu Suspendare

Pentru a dispune o astfel de măsură, instanța trebuie să ia în considerare mai multe aspecte, unele care țin de aspecte obiective, reale, altele care țin de conduita procesuală a persoanei care urmează să fie condamnată.

Potrivit art. 91 Cod penal, instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Când se dispune închisoarea cu suspendare

Dintr-o primă analiză se poate obserba faptul că instanța poate, nu este obligată, să dispună suspendarea sub supraveghere a pedepsei închisorii.

Cu alte cuvinte, chiar dacă sunt îndeplinite primele condiții ale suspendării sub supraveghere, adică pedepsa aplicată să nu fie mai mare de 3 ani, infractorul să nu mai aibă o condamnare anterioară mai mare de 1 an și acesta să-și fi manifestat acordul de a presta muncă în folosul comunității, tot mai este nevoie ca instanța să fie convinsă că scopurile generale ale pedepsei pot fi atinse și fără executarea efectivă în regim închis.

Nu întâmplător aceasta este și cea mai grea condiție de îndeplinit, pentru că implică determinarea și convingerea instanței de judecată ca, după analiza tuturor aspectelor judiciare și extrajudiciare, aceasta să lase în libertate și să reintroducă în societate, până la urmă, o persoană care a comis o anumită infracțiune.

Termenul de supraveghere al suspendării condiționate

Potrivit art. 92 Cod penal,  durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.

Conform aceluiași articol, termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă iar pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin, în condiţiile stabilite de instanţă.

Supravegherea și obligațiile impuse persoanei condamnate în caz de închisoare cu suspendare

Conform Codului Penal, atunci când este dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, condamnatul este supus unor măsuri și obligații specifice:

Supravegherea: Aceasta poate implica monitorizarea comportamentului și respectarea anumitor condiții impuse de instanță sau de către autoritățile responsabile.

Obligații specifice: Obligarea la un anumit comportament și respectarea unor reguli precise, precum:

Interdicții: Poate fi impusă interdicția de a părăsi teritoriul unei anumite localități sau țări.

Obligația de a se prezenta regulat: Condamnatul poate fi obligat să se prezinte periodic la anumite instituții sau la persoanele responsabile pentru a fi supravegheat.

Abținerea de la comiterea de infracțiuni: Condamnatul este obligat să se abțină de la orice faptă penală care poate să atragă urmărirea penală pe durata termenului de supraveghere.

Revocarea și Anularea Suspendării sub Supraveghere

În cazul încălcării condițiilor stabilite de instanță, suspendarea poate fi revocată și pedeapsa de închisoare poate fi executată integral. Dacă condamnatul nu respectă condițiile suspendării sub supraveghere și încalcă obligațiile impuse, instanța poate decide revocarea suspendării executării pedepsei. Revocarea poate duce la executarea efectivă a pedepsei de închisoare, în funcție de gravitatea încălcărilor.

În schimb, potrivit art. 97 Cod penal, dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează.

Cu alte cuvinte, este esențial ca persoana condamnată să respecte cu strictețe condițiile impuse de instanță pentru a evita consecințele revocării sau anulării suspendării executării pedepsei.

Prin aceste aspecte, înțelegerea și respectarea condițiilor asociate temenului de închisoare cu suspendare” sunt cruciale pentru persoana condamnată, pentru evitarea executării pedepsei în regim de detenție.

Tags: , , , , , , , ,

6 thoughts on “Închisoare cu suspendare. Cât de greu se obține

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *