Furt calificat prima abatere. Stabilirea limitelor de pedeapsă

Furt calificat prima abatere. Definiție, limite, pedeapsa în cazul în care inculpatul este la primul contact cu legea penală.

Ce este furtul calificat

Furtul calificat este o infracțiune prevăzută de Codul penal, care constă în luarea unui bun mobil din posesia sau detenția unei alte persoane, fără ca aceasta să-și fi dat consimțământul, în scopul de a-l însuși pe nedrept, cu precizarea că această deposedare trebuie să aibă loc în unele împrejurări speciale, care să-i confere un caracter mai grav.

Cu alte cuvinte, la fel ca și furtul “obișnuit”, furtul calfiicat este tot o infracțiune contra patrimoniului, însă pentru care legiuitorul a prevăzut un regim sancționator special, datorită gravității mai mari a faptei/faptelor.

În cadrul art. 229, Codul penal arată clar care sunt situațiile în care furtul devine calificat, și anume:

Furtul calificat (art.229 C.pen)

(1) Furtul săvârşit în următoarele împrejurări:

a) într-un mijloc de transport în comun;

b) în timpul nopţii;

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

d) prin efracţie, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase;

e) prin scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere,

se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Dacă furtul a fost săvârşit în următoarele împrejurări:

a) asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural;

b) prin violare de domiciliu sau sediu profesional;

c) de o persoană având asupra sa o armă,

pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Furtul privind următoarele categorii de bunuri:

a) ţiţei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisternă;

b) componente ale sistemelor de irigaţii;

c) componente ale reţelelor electrice;

d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situaţii de urgenţă publică;

e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenţie la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru;

f) instalaţii de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian şi componente ale acestora, precum şi componente ale mijloacelor de transport aferente;

g) bunuri prin însuşirea cărora se pune în pericol siguranţa traficului şi a persoanelor pe drumurile publice;

h) cabluri, linii, echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii, radiocomunicaţii, precum şi componente de comunicaţii,

se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

Ce pedeapsă primești pentru furt calificat

Așa cum am arătat deja, furtul calificat reprezintă o variantă agravantă a infracțiunii de furt și este pedepsită ca atare.

Este cât se poate de evident faptul că furtul “în timpul nopții” arată o periculozitate mai mare a infractorului, care se folosește de întuneric pentru a-și asigura scăparea sau pentru a îngreuna descoperirea identității sale.

Tot astfel, este evident că nu este “tot una” furtul unui telefon mobil cu furtul unei instalații de siguranță necesară pentru dirijarea traficului feroviar, valoarea social pusă în primejdie fiind cu totul alta.

Astfel, dacă pentru furtul prevăzut de art. 228 Cod penal pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda, pentru furtul calificat limitele de pedeasă se situează între 1 și 5 ani de închisoare pentru furtul calificat prevăzut de art. 229 (1) C.pen, între 2 și 7 ani pentru furtul calificat prevăzut de art. 229 (3) C.pen și, respectiv, închisoarea de la 3 la 10 ani, pentru furtul calificat prevăzut de art. 229 (3) C.pen.

De observat faptul că, în cazul furtului calficat, nu mai există amenda ca pedeapsă alternativă. De asemenea, în cazul variantei agravante a furtului calificat (atunci când a produs pagube materiale mai mari de 2 milioane de lei), limitele speciale se majorează cu jumătate.

Furt calificat prima abatere. Limitele de pedeapsă

Având în vedere limitele de pedeapsă expuse mai sus, întrebarea care se impune este legată de pedeapsa pe care un infractor aflat la prima abatere (prima condamnare penală) o va avea de executat în cazul în care va fi găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii.

Considerând faptul că minimul special prevăzut de Codul penal pentru această infracțiune este de 1 an închisoare iar maximul special ajunge până la 10 ani, din start putem vorbi atât de o soluție de condamnare la închisoare cu suspendare sau amânarea executării pedepsei, cât și de una cu executare.

Diferența dintre “a lua cu suspendare” și a executa o pedeapsă privativă de libertate va fi dată de mai multe circumstanțe reale și/sau personale, care în general țin de persoana inculpatului, sau de gravitatea faptei comise.

Astfel, chiar dacă tentativă este incriminată, potrivit art. 33 Cod penal, în cazul tentativei limitele de pedeapsă se reduc la jumătate, astfel încât acestea vor fi cuprinse între 6 luni și 5 ani.

De asemenea, un alt element care ar putea duce la diminuarea limitelor de pedeapsă este dat de judecata în condițiile art. 374 și următoarele din Codul de procedură penală, și anume judecata în procedura simplificată ca urmare a recunoașterii vinovăției, care reduce cu o treime limitele de pedeapsă în cazul închisorii.

În concluzie, în situația în care persoana acuzată de săvârșirea infracțiunii de furt calificat este la prima abatere, obținerea unei soluții de suspendare a executării pedepsei închisorii este posibilă chiar și în cazul unei infracțiuni consumate.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *