Combaterea Corupției: Darea de mită în Lumina Legii

Ce reprezintă darea de mită: În panorama juridică, una dintre cele mai grave infracțiuni asociate corupției este darea de mită. Codul Penal, în Articolul 290, definește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, stabilind și consecințele acestuia în societate.

Conform prevederilor legale, darea de mită reprezintă acțiunea de a promite, oferi sau da bani sau alte avantaje, în circumstanțele descrise în Articolul 289 (Luarea de mită). O astfel de încălcare poate conduce la pedepse severe, limitele pedepsei închisorii fiind situate între 2 și 7 ani.

De subliniat este faptul că darea de mită nu este singura faptă penală situate de legiuitor în categoria infracțiunilor de corupție. Luarea de mită, traficul de influență și cumpărarea de influență sunt alte infracțiuni grave ce sunt tratate cu aceeași seriozitate de către lege.

Un aspect deosebit de important este tratat în alineatul (2) al Articolului 290, care stipulează că fapta de a oferi mită nu este considerată infracțiune în situația în care cel care a oferit mita a fost constrâns în orice fel de către cel care a primit mita.

În concret, este vorba despre o cauză specială de eliminare a caracterului imputabil al faptei, care altfel ar fi penală, raportat la constrângerea mituitorului.

De asemenea, potrivit alineatului (3) al aceluiași articol din Codul Penal, persoana care a oferit mita nu va fi pedepsită în cazul în care denunță fapta comisă înainte ca organele de urmărire penală să fie sesizate.

Care este pedeapsa pentru dare de mită

Pedeapsa pentru darea de mită este una dintre cele mai aspre, aspect care arată seriozitatea cu care este privită această infracțiune și pericolul pentru ordinea publică pe care îl prezintă.

Dintr-o primă privire, se poate observa faptul că nu există pedeapsă alternativă pedepsei închisorii, adică amendă, iar limitele de pedeapsă ale închisorii pentru darea de mită sunt cuprinse între 2 și 7 ani.

În acest sens, devine evident faptul că darea de mită este privită ca fiind o faptă gravă de corupție, care poartă consecințe legale deosebit de serioase.

De ce sunt periculoase faptele de corupție?

Corupția reprezintă una dintre cele mai dăunătoare și toxice probleme sociale și economice. Este periculoasă din mai multe motive:

 1. Subminează încrederea în instituții: Corupția erodează încrederea publicului în guverne, instituții și lideri, afectând astfel stabilitatea politică și socială a unei țări.
 2. Deturnează resursele publice: Banii publici sunt deviați de la scopurile lor legitime și necesare către buzunarele unor indivizi sau grupuri, afectând dezvoltarea economică, educația, infrastructura și serviciile publice.
 3. Creează inegalitate și injustiție: Corupția alimentează inegalitatea, deoarece cei corupți obțin avantaje în detrimentul celorlalți cetățeni, perpetuând un cerc vicios de nedreptate socială.
 4. Descurajează investițiile și creșterea economică: Investitorii sunt descurajați să intre într-o țară afectată de corupție, ceea ce încetinește dezvoltarea economică și inovația.
 5. Slăbește statul de drept: Corupția subminează principiile fundamentale ale statului de drept și ale unei societăți juste, permițând influenței și puterii nelegitime să dicteze legile și deciziile.
 6. Crește criminalitatea și instabilitatea: În unele cazuri, corupția poate fi asociată cu activități ilegale și chiar cu sprijinirea criminalității organizate, creând instabilitate și riscuri de securitate.
 7. Impact negativ asupra dezvoltării sociale: Corupția poate împiedica progresul în domenii cruciale precum sănătatea și educația, afectând astfel bunăstarea și dezvoltarea socială a unei comunități.

În general, corupția este dăunătoare pentru societate, slăbind instituțiile și valorile fundamentale, împiedicând progresul și împiedicând oportunitățile echitabile pentru toți membrii unei societăți. Este esențială combaterea acesteia prin instituirea unor mecanisme eficiente de prevenire și sancționare a comportamentelor corupte.

Cum se combat faptele penale din categoria dării de mită?

Combaterea dării de mită și a altor infracțiuni legate de corupție implică eforturi la nivel legal, instituțional și social. Iată câteva modalități de combatere a acestor infracțiuni:

 1. Legislație și aplicare riguroasă a legii: Adoptarea și întărirea legilor care să prevină, să descurajeze și să sancționeze darea de mită sunt esențiale. De asemenea, aplicarea consecventă și echitabilă a acestor legi este crucială pentru combaterea corupției.
 2. Instituții anticorupție: Dezvoltarea și întărirea instituțiilor specializate în combaterea corupției, cum ar fi agențiile anticorupție sau departamentele speciale din cadrul sistemului judiciar, sunt esențiale pentru investigarea și sancționarea infracțiunilor de acest tip.
 3. Transparență și responsabilitate: Promovarea transparenței în procesele guvernamentale și administrative poate reduce riscul de corupție. Accesul la informații publice și obligația oficialilor publici de a-și justifica acțiunile pot contribui la prevenirea și descurajarea comportamentului corupt.
 4. Educație și conștientizare: Campaniile de educație și conștientizare în rândul populației, a funcționarilor publici și a sectorului privat pot contribui la schimbarea mentalității și a atitudinii față de corupție, promovând valorile etice și legale.
 5. Colaborare internațională: Cooperarea între țări pentru combaterea corupției transfrontaliere este esențială. Schimbul de informații și sprijinul reciproc în investigații și procese judiciare pot facilita capturarea și sancționarea celor implicați în astfel de infracțiuni.
 6. Promovarea integrității și a codurilor de conduită: Implementarea și promovarea codurilor de conduită și a standardelor etice în instituțiile publice și private pot reduce riscul de corupție, consolidând practicile transparente și integre.
 7. Monitorizare și evaluare constantă: Crearea unor mecanisme solide de monitorizare și evaluare a progresului în combaterea corupției este crucială. Evaluările periodice a impactului măsurilor luate pot identifica lacunele și pot contribui la ajustarea strategiilor anticorupție.

Combaterea dării de mită și a corupției în general necesită un efort concertat, implicând atât acțiuni legislative și instituționale, cât și schimbări culturale și sociale în abordarea acestor probleme. Este o luptă continuă care necesită angajament și perseverență pe termen lung pentru a construi societăți mai juste și mai transparente.

Tags: , , , , , , , , , , ,

2 thoughts on “Combaterea Corupției: Darea de mită în Lumina Legii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *