Amenințarea: De la Cuvinte la Consecințe. Când Devin Infracțiuni

Amenințarea, așa cum este ea definită potrivit art. 206 Cod penal, reprezintă o faptă de natură penală prin care o persoană este amenințată cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa sau a altei persoane. Definitorie pentru această infracțiune este consecința de a produce o stare de temere persoanei amenințate. Având în vedere limitările psihice pe […]

Luarea de mită: Cum se săvârșește și cum este pedepsită

Luarea de mită reprezintă o faptă de natură penală, încadrată de legiuitor în categoria infracțiunilor de corupție, alături de darea de mită, traficul de influență și cumpărarea de influență. Este una dintre infracțiunile care pun în pericol valorile democrației și instituțiile Statului, periclitând, de asemenea, și încrederea în instituțiile publice. Definiție și Caracteristici Luarea de mită este fapta unui funcționar […]

Combaterea Corupției: Darea de mită în Lumina Legii

Ce reprezintă darea de mită: În panorama juridică, una dintre cele mai grave infracțiuni asociate corupției este darea de mită. Codul Penal, în Articolul 290, definește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, stabilind și consecințele acestuia în societate. Conform prevederilor legale, darea de mită reprezintă acțiunea de a promite, oferi sau da bani sau alte avantaje, în circumstanțele […]

Abuzul de Încredere: Definiție, Sancțiuni și Implicații Legale

Abuzul de încredere, conform prevederilor Codului Penal, este o infracțiune care vizează nesocotirea încrederii acordate unei persoane în gestionarea unui bun mobil, conform unui titlu și unui scop determinat. Articolul 238 din Codul Penal român definește și reglementează această faptă penală. Definiție și Elemente Constitutive Potrivit legii, abuzul de încredere se referă la însușirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a […]

Reabilitarea judecătorească – Definiție, termene, condiții și efecte

Având sediul materiei în articolele 166-171 din Codul penal, reabilitarea judecătorească reprezintă un proces prin care o persoană care a suferit o condamnare poate solicita instanței restabilirea drepturilor și statutului său în societate, după executarea totală sau parțială a pedepsei la care a fost condamnat. Vom explora aspectele esențiale ale procedurii reabilitării judecătorești, de la termenele de așteptare și condițiile […]

Abandon de familie: Pedepse, caz în care nu se pedepsește

Abandon de familie, infracțiune prevăzută de art. 378 C.pen, constă în fapta persoanei care, având obligația de întreținere față de cel îndreptățit la întreținere, săvârşeşte una dintre următoarele fapte: 1) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale; 2) neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege; c) neplata, cu rea-credință, timp de 3 […]

Condițiile reținerii. Când poate fi luată măsura preventivă

Condițiile reținerii. Definiție: Reținerea este o măsură preventivă privativă de libertate care poate fi dispusă doar în faza de urmărire penală, prin ordonanță, și constă în atingerea adusă libertății fizice a persoanei care este izolată de societate și plasată la dispoziția exclusivă a organului de urmărire penală într-un centru de detenție, pe o durată determinată de cel mult 24 de […]

Furt calificat prima abatere. Stabilirea limitelor de pedeapsă

Furt calificat prima abatere. Definiție, limite, pedeapsa în cazul în care inculpatul este la primul contact cu legea penală. Ce este furtul calificat Furtul calificat este o infracțiune prevăzută de Codul penal, care constă în luarea unui bun mobil din posesia sau detenția unei alte persoane, fără ca aceasta să-și fi dat consimțământul, în scopul de a-l însuși pe nedrept, […]

Prejudiciul material în Noul Cod Civil. Prejudiciul estetic, prejudiciul de agrement

Noul cod civil, la art. 1387 vorbeşte despre “vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii,” fără a folosi însă noţiunea de “daună morală”. Daunele corporale sunt complexe,[1]astfel că pot antrena atât prejudiciul material, constând în cheltuielile de îngrijire medicală sau în cheltuielile determinate de sporirea nevoilor de viaţă, cât şi prejudicii morale, care se vor cuantifica în “contra-echivalentul bănesc al atingerii […]

Dreptul la tăcere: Natura juridică și cine se poate prevala

Dreptul la tăcere, cunoscut în termeni de specialitate ca dreptul unei persoane de a nu se autoincrimina, reprezintă o garanție fundamentală a oricărui proces echitabil. În concret, dreptul la tăcere reprezintă dreptul unei persoane, aflată în fața unei proceduri judiciare penale, de a nu contribui activ la propria incriminare. Dreptul la tăcere: Scurt istoric Atât motivele cât istoria din spatele […]