Reabilitarea judecătorească – Definiție, termene, condiții și efecte

Având sediul materiei în articolele 166-171 din Codul penal, reabilitarea judecătorească reprezintă un proces prin care o persoană care a suferit o condamnare poate solicita instanței restabilirea drepturilor și statutului său în societate, după executarea totală sau parțială a pedepsei la care a fost condamnat. Vom explora aspectele esențiale ale procedurii reabilitării judecătorești, de la termenele de așteptare și condițiile […]

Abandon de familie: Pedepse, caz în care nu se pedepsește

Abandon de familie, infracțiune prevăzută de art. 378 C.pen, constă în fapta persoanei care, având obligația de întreținere față de cel îndreptățit la întreținere, săvârşeşte una dintre următoarele fapte: 1) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale; 2) neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege; c) neplata, cu rea-credință, timp de 3 […]

Condițiile reținerii. Când poate fi luată măsura preventivă

Condițiile reținerii. Definiție: Reținerea este o măsură preventivă privativă de libertate care poate fi dispusă doar în faza de urmărire penală, prin ordonanță, și constă în atingerea adusă libertății fizice a persoanei care este izolată de societate și plasată la dispoziția exclusivă a organului de urmărire penală într-un centru de detenție, pe o durată determinată de cel mult 24 de […]

Furt calificat prima abatere. Stabilirea limitelor de pedeapsă

Furt calificat prima abatere. Definiție, limite, pedeapsa în cazul în care inculpatul este la primul contact cu legea penală. Ce este furtul calificat Furtul calificat este o infracțiune prevăzută de Codul penal, care constă în luarea unui bun mobil din posesia sau detenția unei alte persoane, fără ca aceasta să-și fi dat consimțământul, în scopul de a-l însuși pe nedrept, […]

Prejudiciul material în Noul Cod Civil. Prejudiciul estetic, prejudiciul de agrement

Noul cod civil, la art. 1387 vorbeşte despre “vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii,” fără a folosi însă noţiunea de “daună morală”. Daunele corporale sunt complexe,[1]astfel că pot antrena atât prejudiciul material, constând în cheltuielile de îngrijire medicală sau în cheltuielile determinate de sporirea nevoilor de viaţă, cât şi prejudicii morale, care se vor cuantifica în “contra-echivalentul bănesc al atingerii […]

Dreptul la tăcere: Natura juridică și cine se poate prevala

Dreptul la tăcere, cunoscut în termeni de specialitate ca dreptul unei persoane de a nu se autoincrimina, reprezintă o garanție fundamentală a oricărui proces echitabil. În concret, dreptul la tăcere reprezintă dreptul unei persoane, aflată în fața unei proceduri judiciare penale, de a nu contribui activ la propria incriminare. Dreptul la tăcere: Scurt istoric Atât motivele cât istoria din spatele […]

Dreptul la un proces echitabil: Principiile care asigura garantarea dreptului la apărare

Dreptul la un proces echitabil: Prezumţia de nevinovăţie a apărut ca reacţie împotriva prezumţiei de  vinovăţie, care a dominat doctrina şi jurisprudenţa în perioada Evului Mediu. Acest  principiu a fost consacrat pentru prima oară în Declaraţia drepturilor omului şi  cetăţeanului din anul 1789 (art. 9). În contemporaneitate, prezumţia de nevinovăţie este înscrisă în documentele  internaţionale, cum ar fi: Declaraţia Universală […]

Daune morale: Prejudiciile suferite de către victimele indirecte

În categoria de daune morale produse, în special a celui corporal, noţiunea de persoană prejudiciată a cunoscut sensurile de ”victimă directă sau imediată” şi ”victimă indirectă sau mediată”, denumire desprinsă din jurisprudenţa C.E.D.O.  Conținutul noțiunii de “victimă indirectă” în situația de daune morale Se pune problema dacă daunele morale pot fi acordate numai persoanelor direct vătămate – victimelor, sau pot fi acordate şi persoanelor apropiate […]

Erorile judiciare: Dreptul la despăgubiri și termenul de la care începe să curgă

Erorile judiciare: Prin art. 3 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, a fost reglementat dreptul la despăgubiri în ceea ce privește erorile judiciare, în sensul că, atunci când o condamnare penală definitivă este ulterior anulată, persoana este despăgubită conform legii ori practicii în vigoare în statul respectiv. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a […]

Daunele morale în Noul Cod Civil. Definiție, trăsături, corelații

Daunele morale în Noul Cod Civil Noul cod civil reglementează apărarea drepturilor nepatrimoniale, astfel incluzând și daunele morale. Personalitatea umană este ocrotită în mod egal de lege. Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor strâns legate de fiinţa umană, cum sunt viaţa, sănătatea, integritatea fizică, demnitatea, intimitatea vieţii private, creaţia ştiinţifică, artistică, literară sau tehnică, precum şi a oricăror […]